ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ

RecyclingΑπό την 1η Ιουλίου 2007, νέοι κανονισμοί οι οποίοι ονομάζονται Κανονισμοί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τέθηκαν σε ισχύ ώστε να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να οργανώσουν τη συλλογή ή την ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών προϊόντων, αντί να τα πετούν.

Γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών;
Η Ανακύκλωση Ηλεκτρικών ανεπιθύμητων προϊόντων είναι καλύτερη για το περιβάλλον. Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες ή μη, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και να περιοριστεί η σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Πώς μπορώ να ανακυκλώσω παλιά ηλεκτρικά προϊόντα;
Ο Δήμος σας και η αρχή διαχείρισης των αποβλήτων θα είναι σε θέση να σας ενημερώσουν και να σας συμβουλέψουν σχετικά με την ανακύκλωση στην περιοχή σας.

Εγγραφείτε για νέα & προσφορές της Remington